Kết quả Top 10 hạng mục "Nghệ sĩ của năm" Zing Music Awards 2013

Danh sách Top 10 hạng mục " Nghệ sĩ của năm" Zing Music Awards 2013 do các nhà báo Văn Hoá Văn Nghệ uy tín bình chọn trực tiếp trong buổi họp báo ngày 14.11.2013

 1. 365Daband
 2. Bằng Kiều
 3. Cẩm Ly
 4. Đàm Vĩnh Hưng
 5. Hồ Ngọc Hà
 6. Hồ Quỳnh Hương
 7. Lệ Quyên
 8. Mỹ Tâm
 9. Noo Phước Thịnh
 10. Phương Mỹ Chi
 11. Thu Minh

Danh sách được xếp theo thứ tự bảng chữ cái và do có 2 nghệ sĩ có số phiếu bầu bằng nhau nên danh sách có 11 nghệ sĩ.

Kết quả khác:


> Kết quả Zing Music Awards 2014


> Kết quả Top 3 các hạng mục giải thưởng chính Zing Music Awards 2014


> Kết quả Top 3 các hạng mục do người dùng bình chọn Zing Music Awards 2014


> Kết quả Top 5 các hạng mục giải thưởng chính Zing Music Awards 2014


> Kết quả Top 5 các hạng mục do người dùng bình chọn Zing Music Awards 2014


> Kết quả Top 10 các hạng mục giải thưởng chính Zing Music Awards 2014


> Kết quả Top 10 các hạng mục do người dùng bình chọn Zing Music Awards 2014


> Kết quả Top 40 các hạng mục giải thưởng chính Zing Music Awards 2014


> Kết quả Top 40 các hạng mục do người dùng bình chọn Zing Music Awards 2014


> Kết quả Zing Music Awards 2013