Zing Mp3 Voting
NGHỆ SĨ THAM GIA
LỄ TRAO GIẢI 24.01.2018, Nhà hát Hoà Bình
ZMA 2017 ZMA 2017