ZMA 2017
ZMA 2017
Nghệ sĩ của năm

Giải thưởng do Hội đồng nghệ thuật bình chọn

Nhạc sĩ của năm

Giải thưởng do Hội đồng nghệ thuật bình chọn

Nghệ sĩ mới của năm

Giải thưởng do Hội đồng nghệ thuật bình chọn

Nữ ca sĩ được yêu thích

Giải thưởng do Khán giả bình chọn

Song ca/Nhóm ca được yêu thích

Giải thưởng do Khán giả bình chọn

Nghệ sĩ Indie/Underground được yêu thích

Giải thưởng do Khán giả bình chọn