THỂ LỆ ZING MUSIC AWARDS 2018

QUY ĐỊNH CHUNG

• Các tác phẩm nghệ thuật được xét giải phải phát hành trong khoảng thời gian 01.11.2017 đến 31.10.2018
• Các tác phẩm và nghệ sĩ được xét dựa trên số liệu của #zingchart tính từ ngày 01.12.2017 đến 30.11.2018

HỘI ĐỒNG NGHỆ THUẬT

• Gồm 6 thành viên:
 • Nhạc sĩ Nguyễn Cường – Chủ tịch
 • Nhạc sĩ Quang Huy
 • Ca sĩ/ Đạo diễn Lý Hải
 • Đạo diễn Phạm Hoàng Nam
 • Nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong
 • Nhạc sĩ Nguyễn Hồng Thuận

• Hội đồng nghệ thuật (HĐNT) có chức năng cố vấn chuyên môn cho toàn bộ Zing Music Awards và chọn ra GIẢI THƯỞNG CỦA NĂM, bao gồm:
 • Bài hát của năm
 • Music Video của năm
 • Nghệ sĩ của năm
 • Nghệ sĩ mới của năm
 • Nhạc sĩ của năm

CƠ CHẾ TÍNH GIẢI

HẠNG MỤC GIẢI THƯỞNG CHÍNH

• TOP 20, TOP 10, TOP 5 được sơ loại từ số liệu #zingchart.
• Giải thưởng chung cuộc do Hội đồng nghệ thuật bỏ phiếu dựa trên TOP 5.

HẠNG MỤC GIẢI THƯỞNG THEO THỂ LOẠI và GIẢI THƯỞNG YÊU THÍCH

• TOP 20 được sơ loại từ số liệu #zingchart.
• TOP 10, TOP 5 và Giải thưởng chung cuộc sẽ được cộng đồng trực tuyến bình chọn.
• Bình chọn hợp lệ khi người dùng đăng nhập bằng tài khoản Zalo, mỗi user sẽ được tính 1 lượt bình chọn/ngày.

CÁCH THỨC BÌNH CHỌN

• Bình chọn qua website chính thức của chương trình tại https://awards.zing.vn.
• User dùng tài khoản của Zalo để đăng nhập và bình chọn.
• Ở mỗi vòng, mỗi tài khoản được bình chọn mỗi ngày 1 lượt.
• User phải bình chọn cho tất cả các hạng mục trong 1 lượt bình chọn.
• Điểm bình chọn: 1 điểm/1 lượt bình chọn.

THỜI GIAN BÌNH CHỌN

VÒNG BÌNH CHỌN TOP 20 TOP 10: 19h 20.12.2018 - 17h 26.12.2018
VÒNG BÌNH CHỌN TOP 10 TOP 5: 19h 27.12.2018 - 17h 02.01.2019
VÒNG BÌNH CHỌN TOP 5 TOP 1: 19h 03.01.2019 - 17h 09.01.2019
• Kết quả mỗi vòng bình chọn sẽ lần lượt được công bố vào ngày bắt đầu vòng bình chọn tiếp theo trên https://awards.zing.vn
Ghi Chú:
• Trường hợp các giải thưởng có số phiếu bình chọn của Hội đồng nghệ thuật bằng nhau, chủ tịch Hội đồng nghệ thuật là người đưa ra quyết định cuối cùng.
• Nếu có mâu thuẫn phát sinh, quyết định của Ban tổ chức là quyết định cuối cùng.