CÔNG BỐ KẾT QUẢ ZMA 2018

Bài hát của năm

Giải thưởng do Hội đồng nghệ thuật bình chọn

Music Video của năm

Giải thưởng do Hội đồng nghệ thuật bình chọn

Nghệ sĩ của năm

Giải thưởng do Hội đồng nghệ thuật bình chọn

Nghệ sĩ mới của năm

Giải thưởng do Hội đồng nghệ thuật bình chọn

Nhạc sĩ của năm

Giải thưởng do Hội đồng nghệ thuật bình chọn

Ca khúc Pop/ Ballad được yêu thích

Giải thưởng do cộng đồng bình chọn (Xem thể lệ)

Ca khúc Dance/ Electronic được yêu thích

Giải thưởng do cộng đồng bình chọn (Xem thể lệ)

Ca khúc R&B/ Soul được yêu thích

Giải thưởng do cộng đồng bình chọn (Xem thể lệ)

Ca khúc Rap/ Hip Hop được yêu thích

Giải thưởng do cộng đồng bình chọn (Xem thể lệ)

Ca khúc nhạc phim được yêu thích

Giải thưởng do cộng đồng bình chọn (Xem thể lệ)

Nam ca sĩ được yêu thích

Giải thưởng do cộng đồng bình chọn (Xem thể lệ)

Nữ ca sĩ được yêu thích

Giải thưởng do cộng đồng bình chọn (Xem thể lệ)

Sự kết hợp được yêu thích

Giải thưởng do cộng đồng bình chọn (Xem thể lệ)

Nghệ sĩ Underground/ Indie được yêu thích

Giải thưởng do cộng đồng bình chọn (Xem thể lệ)